ourFOUNDATION er et vedvarende velgørenhedsprojekt initieret af Lyne & Lindberg Group i tæt samarbejde med SOS Børnebyerne. ourFOUNDATION’s formål er at arbejde for og med børn, der har mistet eller risikerer at miste deres forældres omsorg i børnebyen på Zanzibar, Tanzania. Alt, vi laver, starter og slutter med børnenes trivsel og tryghed – de er kernen i ourFOUNDATION. Vi arbejder sammen med partnere over hele verden, venner og familie for opnå FN’s Verdensmål - og vi adresserer primært verdensmål 1, 4, 8, 10 0g 16, da de relaterer sig til udviklingen af bedre forhold for børnene og er med til at sikre fundamentet for en værdig fremtid.