ourFOUNDATION har valgt at støtte SOS Børnebyerne i deres arbejde og mål om at opnå FN’s verdensmål.

Formålet med verdensmålene er at sikre, at ingen lever i uacceptable omstændigheder og eller under kummerlige forhold. De fem verdensmål, som projektet primært relaterer sig til, er dem, som vedrører børn og deres rettigheder. De verdensmål, som ourFOUNDATION aktivt støtter er følgende:

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom – Ingen, hverken børn eller deres respektive familier, skal leve i fattigdom.

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse – Alle børn skal have lige muligheder for at få en uddannelse og gå i skole.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst – Sikre fremtidig udvikling ved at støtte lokalsamfundets arbejdskraft og dermed også den økonomiske vækst i landet.

Verdensmål 10: Mindre ulighed – Alle, børn såvel som voksne, skal have ligestillede rettigheder og diskrimination skal høre fortiden til.

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner – Institutioner skal være ansvarlige og inkluderende for at sikre, at alle behandles retfærdigt og med respekt.